Επικοινωνία
Επιχείρηση Πολιτισμού Δήμου Βέροιας
Διεύθυνση:
Α.Αντωνιάδη 19
Βέροια
59100

Τηλέφωνο: 2331078100